شهر سالم شهر سبز

شهر سالم شهری است که همه شهروندان آن، در کنار هم با آرامش و آسایش زندگی میکنند. اکثر مردم حداقل های زندگی را دارند و شرایط برای رشد و تعالی اکثر افراد با استعدادها، توانایی های مختلف در انواع زمینه ها فراهم است.

شهر سالم شهری است امن. امنیت مفهومی است که شهروندان ایرانی چندان مفهوم آن را درک نکرده اند. امنیت یعنی اینکه مطمئن باشی هنگامی که چراغ سبز است هیچ خودرو و عابری راه  را سد نخواهد کرد و مطمئن باشی که زمانی که کودکت پیاده به مدرسه می رود حتما فقط از محل های خط کشی شده عبور می کند و حتما همه خودروها برای وی خواهند ایستاد. پس شهر سالم نه فقط مدیرانی دارد که طراحی شهری مناسبی برای شهر ایجاد کرده اند. بلکه شهروندان آن نیز ویژگی های شهروندان شهر سالم را دارند. زیبا ترین و مدرن ترین شهر با شهروندان نامناسب و نامتعادل شهری ناسالم خواهد بود.

ادامه مقاله را در اینجا بخوانید...

/ 1 نظر / 6 بازدید
نیم نگاه

از "مای هلت" آمدم این جا ببینم چه می نویسید. اشاره تان به "شهر بهشت" جالب بود خیلی. واقعا! یاد این گفته برنارد شاو افتادم: "روش جوک گفتن من است که واقعیت را بگویم. واقعیت خنده دارترین جوک دنیاست". موفق باشید