تطابق فرهنگ سنتی و مدرنیسم

من پزشک ام جامعه شناس نیستم اما به دنبال تحصیل در رشته مدیریت سلامت و علاقه شخصی و همچنین سفرهای متعدد داخلی و خارجی به نکاتی در فرهنگ ایرانی رسیده ام که برایم جالب است. ایرانیان در فرهنگ سنتی خود بسیار ویژگی های خوبی داشته اند که در فرهنگ مدرن اثری از آن دیده نمی شود. برخی می گویند آمدن تکنولوژی بدون فرهنگ سازی و آموزش. اما من در کشورهای مختلف ندیده ام کسی نحوه استفاده از تلفن همراه، اینترنت و یا امثال آن را آموزش خاصی بدهد. بلکه همه به سرعت اصول اخلاق و فرهنگ سنتی را در امور مدرن نیز جاری می کنند. حالا چرا در فرهنگ ما این اتفاق نیافته، سوالی است که من پاسخ آن را نمی دانم.

اما سوال من این است که چرا ایرانی ها که در محاوره های روزمره ادب را رعایت می کنند چرا در زمان تطابق با تکنولوژی دگرگون می شوند. به عنوان مثال همان آدم های مودبی که با هم تعارف میکنند چرا وقتی سوار خودرو می شوند چنین جلو این و آن می پیچند که انگار در مملکت توران هستند و در میدان نبرد.

گاهی با خودم فکر میکنم چگونه می توانیم تطابقی میان فرهنگ سنتی و مدرنیسم برقرار کنیم؟

نمونه هایی از این دست که:

در فرهنگ سنتی ما هنگامی که می خواهیم با چند نفر از یک درب عبور کنیم می ایستیم و به هم تعارف میکنیم,‌پس چرا در کوچه و خیابان هم می توانیم ترمز بزنیم و به خودروهای دیگر تعارف کنیم که اول آنها بروند؟

دز فرهنگ سنتی ما هیچگاه بی مقدمه و بدون دق الباب وارد منرل کسی نمی شویم.  یا اگر از جایی عبور می کنیم می گوییم با اجازه شما, پس امروزه هم می توانیم ابتدا راهنما بزنیم و بعد به داخل کوچه بپیچیم.

در فرهنگ سنتی ما هیچگاه جلوی دیگران بلند صحبت نمی کنیم و یا در زمانی که فردی خواب است و استراحت می کند، ما سروصدا نمی کنیم پس چرا در تاکسی با تلفن همراه خود چنین نکنیم.

در فرهنگ سنتی ما هیچگاه جلوی دیگران بینی خود را تمیز نمی کنیم و یا هنگام سرف کردن و عطسه در جمع دستمان را جلوی دهان خود می گیریم. پس در دنیای مدرن انداخت آشغال از شیشه خودرو به بیرون هم مانند همان مورد قبلی است.

در فرهنگ سنتی ما هیچگاه به بزرگ تر بی احترامی نمی کنیم و هوای بچه ها را داریم. پس در فرهنگ مدرن هم می توانیم به راننده های مسن تر و خانم ها راه بدهیم و هنگامی که عابری عبور می کند سرعت مان را کم کنیم که او عبور کند.

شما هم بیاندیشید مصداق های فراوانی می توانیم برای تطابق فرهنگ سنتی زیبای ایرانی با مدرنیسم بیابیم و به جای سرکوفت زدن به خودمان تلاش برای بهتر شدن کنیم. راهی که موثرتر و امیدوارانه تر است.

/ 0 نظر / 12 بازدید