چند ماهی است که طرح ملی "تحول نظام سلامت" شروع شده است و محورهای اصلی این طرح شامل: کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در  بیمارستان‌های دولتی، برنامه ترویج زایمان طبیعی، ارتقای کیفیت هتلینگ در بیمارستان‌های دولتی، حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم، حضور پزشکان متخصص مقیم در بیمارستان‌های دولتی، ارتقای کیفیت خدمات ویزیت در بیمارستان‌های دولتی، برنامه حفاظت مالی از بیماران صعب‌العلاج، خاص و نیازمند و نظارت بر حسن اجرای برنامه های تحول سلامت است. ادامه مطلب ...