من پزشک ام جامعه شناس نیستم اما به دنبال تحصیل در رشته مدیریت سلامت و علاقه شخصی و همچنین سفرهای متعدد داخلی و خارجی به نکاتی در فرهنگ ایرانی رسیده ام که برایم جالب است. ایرانیان در فرهنگ سنتی خود بسیار ویژگی های خوبی داشته اند که در فرهنگ مدرن اثری از آن دیده نمی شود. برخی می گویند آمدن تکنولوژی بدون فرهنگ سازی و آموزش. اما من در کشورهای مختلف ندیده ام کسی نحوه استفاده از تلفن همراه، اینترنت و یا امثال آن را آموزش خاصی بدهد. بلکه همه به سرعت اصول اخلاق و فرهنگ سنتی را در امور مدرن نیز جاری می کنند. حالا چرا در فرهنگ ما این اتفاق نیافته، سوالی است که من پاسخ آن را نمی دانم اما به نظر من یک راه تطابق مدرنیسم با مفاهیم سنتی است تا راه هایی ساده برای ملکه شدن در جامعه بیابیم. ادامه مطلب را اینجا بخوانید